Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий суддя роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, і прокурору. Проголошений вирок не може істотно відрізнятися від тексту вироку, викладеного в матеріалах кримінального провадження. Порушення цих вимог веде до скасування рішення та його перегляду. 

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС постанові від 17 липня 2019 року по справі № 500/6587/16.

У касаційній скарзі прокурор, не оскаржуючи фактичних обставин справи, доведеність вини засудженого і юридичної кваліфікації його дій, посилаючись на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просив скасувати вирок апеляційного суду і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Прокурор вказував на те, що апеляційний суд після виходу з нарадчої кімнати не проголосив вирок у повному обсязі, обмежившись лише проголошенням короткого змісту фактичних обставин справи та резолютивної частини вироку. 

Верховний Суд скасував вирок апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції, враховуючи наступне.

Згідно з положеннями КПК підставою для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є істотне порушення вимог КПК, неправильне застосування КК, невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особи засудженого. 

Істотними є порушення вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи ті, які могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Судове рішення проголошується публічно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий суддя в судовому засіданні роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, і прокурору.

Апеляційний суд не дотримався зазначених вимог процесуального закону.  

Аудіозаписом судового засідання підтверджено, що суд після виходу з нарадчої кімнати проголосив новий вирок, мотивувальна частина якого істотно відрізнялася від тексту вироку, викладеного в матеріалах кримінального провадження. Зокрема, в мотивувальній частині був текст, не оголошений апеляційним судом під час проголошення судового рішення, і, навпаки, був відсутній текст, оголошений в судовому засіданні.

Крім того, матеріали кримінального провадження не містили даних, які підтверджують, що вирок апеляційного суду негайно після його проголошення був вручений обвинуваченому та прокурору.

Верховний Суд вважає, що зазначені порушення, допущені апеляційним судом, є істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону, помешавшими суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, та є підставами для його скасування.

Джерело